Update Corona-maatregelen

Het kabinet heeft vrijdagavond 26 november de corona-maatregelen verder aangescherpt.

Concreet betekent dit voor Bewegingscentrum Leeuwarden dat vanaf maandag 29 november alle faciliteiten gesloten zijn na 17.00.
De meeste groepslessen in het oorspronkelijke rooster staan vanaf 17.00 gepland. We gaan dit aanpassen, om toch de mogelijkheid te bieden overdag groepslessen te volgen. Het rooster voor maandag 29 november, dinsdag 30 november en woensdag 1 december staat klaar in de app. Maandag bekijken we wat we daarna kunnen aanbieden.

Daarnaast is, naast de al geldende QR-code verplichting, het noodzakelijk om op 1,5 meter afstand te gaan sporten. Deze verplichting is ook van toepassing vanaf maandag 29 november. Daarom hebben we deze ochtend de fitnessblokken er uitgehaald, omdat we dan wat aanpassingen in de fitness- en groepsleszalen kunnen doen.

In de afgelopen 1,5 jaar hebben we vaker te maken gehad met aanpassingen, ook nu gaan we er weer voor zorgen dat we alles doen binnen de mogelijkheden die er wel zijn. Hopelijk treffen we ieder lid zo snel mogelijk binnen de aangepaste openingstijden.

Team BCL

Update Coronarules

The Dutch government further tightened the corona measures on Friday evening 26 November.

In concrete terms, this means for the gym that from Monday 29 November all facilities will be closed after 5 pm.
Most group lessons in the original schedule are scheduled from 5 pm. We are going to adjust this, to still offer the possibility to take group lessons during the day. The schedule for Monday 29 and Tuesday 30 November is available in the app. Monday we will see what we can offer after that.

Next to that the 1,5 meter distance rule is back. When you’re doing your workout we have to make sure that there is 1,5 meter distance between you and other members. That’s the reason that it isn’t possible to train Monday morning 29th of November, because we have to change something in the gym and classrooms.

In the past 1.5 years we have had to deal with adjustments more often, and now we will again make sure that we do everything within the possibilities that are available. Hopefully we will meet every member as soon as possible within the adjusted opening hours.

Team BCL

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending