NIEUWSBRIEF BCL 24-06-2022

Newsletter gym (English version below)

Beste sporters,

De zomer en daarmee de zomervakantie staat voor de deur. Met deze korte nieuwsbrief informeren we je over de zomerperiode bij BCL.

Reserveren fitness & groepslessen

Vanaf maandag 27 juni is het niet meer noodzakelijk te reserveren via de MyWellness app voor een fitnesstraining. Voor de groepslessen blijft het reserveren wel van toepassing i.v.m. de maximale capaciteit bij een aantal lessen. Mocht de coronasituatie later dit jaar er anders voor staan en het reserveren noodzakelijk blijken, kunnen we dit snel wel weer invoeren.


Zomerrooster 2022

De komende periode zijn de openingstijden enigszins aangepast en is het groepslesaanbod beperkter. We zijn bijvoorbeeld na zondag 26 juni een aantal zondagen gesloten. Verder zijn er alleen drie vrijdagen beperktere openingstijden, verder blijven we de gehele zomer geopend volgens de tijden die je gewend bent.

Daarmee is het gelukt om voldoende aanbod de houden om ook in de zomer lekker te blijven sporten en bewegen.
Een volledig overzicht van de openingstijden in de zomerperiode kun je hier vinden: https://bewegingscentrumleeuwarden.nl/berichten/zomerrooster-2022-bcl/

Het actuele groepslesrooster is altijd in de MyWellness app terug te vinden. Dit is deels afhankelijk van de vakanties van medewerkers, maar er is wekelijks voldoende aanbod om uit te kiezen.


Fijne vakantie

Namens het hele team wensen we ieder lid een fijne vakantie. Hopelijk blijf je zoveel sporten bij BCL om fit te blijven, wij helpen je graag om hieraan te blijven werken, ook in de zomerperiode.

Tot snel!

Team BCL


English

Dear members,

It’s summertime! With this short newsletter we want to inform you about the summer period at BCL.

Booking fitness & group classes

From Monday 27 June it is no longer necessary to book your fitness starting time. For group classes you still need to book, this to prevent overcrowded classes.

Summer timetable 2022

Our opening hours and group class timetable will be slightly adjusted during the summer period. We will be closed on a number of Sundays after Sunday 26 June and we have a little less group classes.

A full overview of the opening hours in the summer period can be found here: https://bewegingscentrumleeuwarden.nl/berichten/zomerrooster-2022-bcl/
You can find the current group class timetable in the MyWellness app.

Have a great summer!

On behalf of the entire team, we would like to wish you all a great summer. Hopefully you will continue to work out at BCL as much as possible to stay fit. We are always happy to help you keep working on this, even during the summer period.

See you soon!

Team BCL

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending