Nieuwsbrief 4 november 2020

English version below

Beste sporters,

Dinsdag 3 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de komende twee weken. Gelukkig mogen we open blijven en kunnen we jou als sporter op een veilige & verantwoorde manier blijven faciliteren. Voor het individuele gebruik, een fitness training, verandert er dan ook niks.

Helaas mogen we de groepslessen van donderdag 5 tot en met woensdag 18 november niet geven zoals je van ons gewend bent. Maar we hebben wel een prachtig alternatief voor jullie!

Stream

Achter de schermen waren we al bezig met de implementatie van 2 nieuwe functies in onze app.
De functie LIVESTREAM geeft je de mogelijkheid om via de app live groepslessen te volgen.
ON DEMAND is een database in de app met daarin workouts en trainingen die je kunt volgen op de tijd die jou het beste uitkomt. Op deze manier kun je ook de komende weken blijven trainen onder leiding van je favoriete BCL instructeurs!

We doen onze uiterste best om deze functies voor het weekend voor onze leden beschikbaar te hebben. Omdat we jullie nu geen groepslessen kunnen geven stellen we deze functies de komende twee weken gratis beschikbaar.

Nieuw: reserveer voor het blok SPINNINGBIKE / PUMP BARBELL

De groepslessen spinning en pump zijn voor de meeste mensen niet mogelijk om vanuit huis mee te doen, omdat je daarvoor niet over het juiste materiaal beschikt. Daarom bieden we ook de optie om een individuele plaats in de Vuurzaal te reserveren. Dit doe je door je aan te melden voor het blok SPINNINGBIKE / PUMP BARBELL in de app. Wij reserveren dan dit trainingsmateriaal voor je zodat individueel een workout op de spinningfiets of met een pump stang kunt uitvoeren. Via de ON DEMAND omgeving in onze app kun je je favoriete spinning of pump workout volgen. Let op; maak in dat geval wel gebruik van oordopjes.

Fitnessprogramma

Ben je normaliter groepslesdeelnemer, maar wil je nu graag fitnessen om lekker actief te blijven, kan dat uiteraard ook. Maak een afspraak met één van onze BCL-instructeurs, zodat je goed op weg wordt geholpen!

Aanbod

De huidige situatie vraagt wederom om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Wij doen er alles aan om binnen de mogelijkheden jou als sporter zo goed mogelijk te faciliteren. Alvast bedankt voor het begrip dat tijdelijk niet al je favoriete faciliteiten en lessen beschikbaar zijn zoals je gewend bent, maar we hopen ook dat je actief blijft op deze prachtige alternatieve wijze.

Wij blijven enthousiast en staan altijd voor je klaar om jou te begeleiden. Blijf gezond én in beweging!

Vragen? Mail of bel gerust!

Team BCL


Newsletter 4 november 2020

Dear members,

Yesterday the dutch government announced new measures for the next two weeks. Fortunately, we can remain open and welcome you to perform your individual fitness workouts
Unfortunately however, group classes are not allowed from thursday 5 to wednesday 18 november.
But no worries, we have a nice alternative for you!

Stream

Behind the scenes we were already working on the implementation of 2 new features in our  app. The feature LIVESTREAM gives you the opportunity to follow live group classes via the app.
ON DEMAND is an in-app database containing workouts and training sessions that you can follow at the time that suits you best. This way you can continue to do your favorite classes under the guidance of your own BCL instructors!

We’re doing our very best to make these features available to you before the weekend. Since we cannot give you group classes now, we will be making these features available for free for the next two weeks.

New: book the SPINNINGBIKE / PUMP BARBELL block

The group classes spinning and pump are not possible for most people to perform at home, because you do not have the right equipment. That is why we also offer the option to book an individual place in the ‘Vuurzaal’. You do this by signing up for the SPINNINGBIKE / PUMP BARBELL block in the app. We will reserve this training material for you so that you can individually perform a workout on the spinning bike or with a pump bar. You can follow your favorite spinning or pump workout through the ON DEMAND environment in our app. Pay attention; In that case use earplugs.

Fitness workout

Are you normally a group class participant, but would you now like to do fitness workouts instead? Of course that is also possible! Make an appointment with one of our BCL instructors, so that you are well on your way.


The current corona measures again call for flexibility and adaptability. We do everything we can to keep facilitating you within the possibilities. Thank you in advance for understanding  and we hope you will enjoy making use of our new features. Stay healthy and on the move!

Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending