Beleid gebruik mondkapje

Beste gast,

In navolging van het advies vanuit het kabinet adviseren wij het gebruik van een mondkapje bij gebruik van de looproutes en het trappenhuis binnen het pand van Bewegingscentrum Leeuwarden. Concreet betekent dit een advies om een mondkapje te dragen van binnenkomst tot aan het betreden van het kantoor, klaslokaal, de sportruimte en kleedkamers. Met name bij de looproutes op de trap en in de gangen kunnen we de 1,5 meter afstand niet waarborgen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje niet nodig. Vragen? Mail naar: info@bewegingscentrumleeuwarden.nl.

Graag tot snel!

Team BCL


Dear guest,

Following the advice of the government, we recommend the use of a mouth mask when using the walking routes and stairs within the building of Bewegingscentrum Leeuwarden.

Concretely, this means an advice from entry to the office, classroom, sports room and changing rooms. Especially in the walking routes on the stairs and in the corridors we cannot gurantee the 1.5 meters distance.

Wearing a mouth mask is not mandatory. It is not necessary to wear a mouth mask during your workout at the gym.

Any questions? Mail to: info@bewegingscentrumleeuwarden.nl.

See you soon!

Team BCL


Gewoon eens proberen?

Meld je nu aan voor een proefles

Gewoon eens proberen?
Sending